meer info illustratie
Verken de site aan de hand van een patiëntenprofiel
Profiel 1 Profiel 2 Profiel 3 Profiel 4

Wat is motiverende gespreksvoering?

Motiverende gespreksvoering is een directieve en cliëntgerichte gespreksstijl die als doel heeft de patiënt intern te motiveren om zijn gedrag te veranderen. Dit gebeurt door de ambivalentie ten aanzien van stoppen met roken te helpen verkennen en op te lossen, en hun beweegredenen om te stoppen met roken te versterken.

Motivatie

Om te stoppen met roken is het essentieel dat de patiënt gemotiveerd is om te veranderen. De mate waarin je patiënt gemotiveerd is om te stoppen met roken is een goede voorspeller voor het uiteindelijke resultaat. Via motiverende gespreksvoering willen we de interne motivatie tot rookstop versterken.

De motivatie tot rookstop van een patiënt bevat 3 verschillende componenten:
Bereidheid om te stoppen met roken (ik wil het): belang.
Het vermogen om daadwerkelijk te stoppen (ik kan het): vertrouwen.
Het juiste moment voor rookstop (ik ben er klaar voor): gereedheid.

Door patiënten op de dimensies ‘belang’ en ‘vertrouwen’ goed in te schatten en je aanpak aan te passen, kan je de kostbare tijd binnen een consult goed gebruiken, want dan kom je aan hun grootste behoefte tegemoet. Op deze manier wordt je consult zeker niet langer maar wel efficiënter en meer op samenwerking gericht. Daardoor komen er extra kansen om verandertaal uit te lokken.

Eens de patiënt voldoende gemotiveerd is om te stoppen met roken kan je als hulpverlener helpen door hieraan een meer praktische invulling te geven. Bijvoorbeeld door het helpen opstellen van een veranderplan. Je kan ook doorverwijzen naar gespecialiseerde rookstophulp.

Het versterken van belang en vertrouwen vergt van de hulpverlener een goede basishouding en basisgespreksvaardigheden.


volgende