Profiel 1
Verken de site aan de hand van een patiëntenprofiel
Profiel 1 Profiel 2 Profiel 3 Profiel 4

Ambivalentie verkennen

Patiënten hebben vaak tegenstrijdige wensen, gevoelens, gedachten…
over hun rookgedrag.

Bijvoorbeeld:

  • ‘Ik rook ’s avonds na het eten graag een sigaretje, maar wil ook graag een voorbeeld zijn voor mijn kinderen.’
  • ‘Ik wil wel stoppen met roken voor mijn gezondheid, maar dan zit ik gezellig op café en geniet ik toch zo van mijn sigaretje.’

Het is belangrijk om verder in te gaan op deze tegenstrijdige gevoelens. Dit noemen we het verkennen van ambivalentie. Als hulpverlener help je de patiënt zijn ambivalentie te verkennen door in gesprek te gaan en de patiënt te laten verwoorden wat hij belangrijk vindt.
Een hulpmiddel hiervoor is het maken van een balans. Dit houdt in dat je alle voor- en nadelen verkent van blijven roken en van rookstop.
Het is belangrijk om oog te hebben voor beide kanten van de balans. Dit verkleint de kans op weerstand en laat ruimte ontstaan om over verandering na te denken. De patiënt voelt zich begrepen en ervaart dat het gesprek gaat over wat voor hem essentieel is, niet over wat zou moeten.

Bijvoorbeeld:

  • ‘Wat zijn voor jou de voordelen van roken?’
  • ‘Wat zou je erbij winnen als je zou stoppen met roken?’


volgende
volgende