Profiel 1
Verken de site aan de hand van een patiëntenprofiel
Profiel 1 Profiel 2 Profiel 3 Profiel 4

Profiel 1: De patiënt wil niet, maar kan het wel

Deze patiënt heeft er vertrouwen in dat hij kan stoppen met roken, maar is er niet van overtuigd dat hij dit ook écht wil.

In deze situatie is het belangrijk om het spanningsveld te vergroten tussen het huidige rookgedrag en de waarden en doelen die iemand vooropstelt. Weerstand tegen verandering speelt hier een belangrijke rol.

  • Werken aan belang
  • Weerstand
  • Klaar voor actie?
  • Terugval

Komt dit profiel niet overeen met jouw patiënt?

volgende