Profiel 1
Verken de site aan de hand van een patiëntenprofiel
Profiel 1 Profiel 2 Profiel 3 Profiel 4

Discrepantie ontwikkelen en vergroten

Ga op zoek naar aansluiting tussen doel (rookstop) en een waarde die voor de patiënt belangrijk is.
Naast gezondheid kunnen er nog heel wat andere waarden in verband gebracht worden met rookstop zoals: zelf controle in handen hebben, voorbeeldfunctie voor kinderen, voor mezelf zorgen…

Als je als hulpverlener zelf de boodschap verkondigt, dan werkt dit niet motiverend. Het is essentieel dat de patiënt dit zélf ontdekt in de loop van het gesprek.
Door zijn ambivalentie te verkennen ontdekt de patiënt dat zijn huidige rookgedrag in strijd is met een aantal belangrijke doelen of waarden. Dit noemen we discrepantie.
Wanneer deze discrepantie verstrekt wordt, ontdekt de patiënt het verschil tussen wat hij belangrijk vindt en wat hij doet. Hier ontstaat ruimte om dingen anders te willen doen. En zo vergroot de kans dat de patiënt de keuze maakt om te stoppen met roken.

Discrepantie ontwikkelen en vergroten kan je door verandertaal uit te lokken en te versterken.


volgende
volgende