Profiel 1
Verken de site aan de hand van een patiëntenprofiel
Profiel 1 Profiel 2 Profiel 3 Profiel 4

Verandertaal versterken

Als de patiënt een uitspraak doet over rookstop is je reactie als hulpverlener hierop essentieel. Door in te gaan op de uitspraken die in de goede richting gaan (verandertaal) kan je het belang van verandering versterken. Ga dus in op de redenen die de patiënt aanhaalt om te stoppen met roken. Op deze manier kan je nog meer verandertaal uitlokken en de motivatie tot rookstop versterken.

Een voornemen om te stoppen met roken is echter nog geen besluit. Ook al voert de patiënt bepaalde acties al uit, zoals minder sigaretten roken per dag, wil dit niet zeggen dat het besluit om te stoppen met roken al echt genomen is. Uitlokken en versterken van verandertaal blijft cruciaal!

volgende
volgende