Profiel 2
Verken de site aan de hand van een patiëntenprofiel
Profiel 1 Profiel 2 Profiel 3 Profiel 4

Terugval

Gemiddeld heeft een roker 5 tot 6 pogingen nodig voor hij er in slaagt om te stoppen met roken. Stoppen met roken is een proces, in die zin is terugval zeker geen mislukking maar een onderdeel van het rookstopproces.

Een patiënt die terug begint te roken, kan wel nog gemotiveerd zijn om terug te stoppen. Het is dus niet zo dat de patiënt bij herval (niet) meer gemotiveerd is voor rookstop.

Hoe kan je omgaan met terugval?
Meestal heeft terugval een negatieve invloed op het zelfvertrouwen van de patiënt. Het is belangrijk om in te spelen op het vertrouwen van de patiënt. Geef voldoende aandacht aan de positieve zaken van de rookstoppoging en ga op zoek naar sterke eigenschappen. Vertrouwenstaal uitlokken en versterken is essentieel.

Om terugval te vermijden kan je anticiperen op een aantal hoog-risicosituaties. Bijvoorbeeld hoe omgaan met stresssituaties, sociale situaties zoals met vrienden op café gaan…

Terug naar de homepage

volgende