Profiel 2
Verken de site aan de hand van een patiëntenprofiel
Profiel 1 Profiel 2 Profiel 3 Profiel 4

Een veranderplan

Doelen bepalen
Het is essentieel om heldere, realistische doelen voor ogen te hebben. Een eerste stap in het opmaken van een veranderplan is dus het vastleggen van doelen. Zorg ervoor dat de doelen duidelijk omschreven en voldoende specifiek zijn. Ook de haalbaarheid van de doelen is essentieel.

Een aantal richtinggevende vragen kunnen zijn:

  • ‘Hoe ziet de ideale situatie er volgens jou uit?’
  • ‘Wat wil je veranderen?’

Keuzes afwegen
In deze fase kan je samen met de patiënt brainstormen over mogelijke wegen om de verschillende doelen te bereiken. Er zijn steeds verschillende wegen die leiden naar eenzelfde doel.
Je kan als hulpverlener informatie geven over de verschillende methoden voor rookstop, maar het is de patiënt die kiest welke methode best bij hem past.

Betrokkenheid uitlokken
Door samen met de patiënt werk te maken van een veranderplan, creëer je reeds betrokkenheid bij de patiënt. Als de patiënt met bijvoorbeeld familie of vrienden over zijn veranderplan praat, zal zijn betrokkenheid nog vergroten.

Plan opstellen
Bij een veranderplan is het essentieel om concrete acties voorop te stellen. Het is belangrijk om zo gedetailleerd mogelijk te gaan en concrete acties te formuleren. Dit maakt de kans op een succesvolle rookstop groter. Soms helpt het om een aantal zaken op papier te zetten.

Bijvoorbeeld:

  • ‘Vanaf volgende week rook ik niet meer tijdens het eerste uur nadat ik ben opgestaan.’
  • ‘In een eerste fase probeer ik het aantal gerookte sigaretten per dag te verminderen.’
volgende
volgende