Profiel 3
Verken de site aan de hand van een patiëntenprofiel
Profiel 1 Profiel 2 Profiel 3 Profiel 4

Vertrouwenstaal uitlokken

Onder vertrouwenstaal verstaan we uitingen van de patiënt die er op wijzen dat er vertrouwen is in de slaagkans. Het is dus de bedoeling om ideeën, ervaringen en percepties uit te lokken bij de patiënt die in overeenstemming zijn met het vermogen om te stoppen met roken.

Voorbeelden vertrouwenstaal:

  • ‘Ik ben wel een volhouder. Dus misschien zou het me wel lukken om stoppen met roken vol te houden.’
  • ‘Ik kan het aantal sigaretten dat ik rook per dag wel wat verminderen.’
  • ‘Ja, dat zou ik best kunnen.’
volgende
volgende