Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Verken de site aan de hand van een patiëntenprofiel
Profiel 1 Profiel 2 Profiel 3 Profiel 4

Peilen naar gereedheid

Klik op de animatie bovenaan dit scherm om de dialoog te bekijken.

Een mens stelt prioriteiten. Er zijn misschien heel wat andere zaken die op dit moment veel energie en aandacht vragen. Stoppen met roken en een nieuwe job zijn misschien even niet te combineren.

Het heeft geen zin om hier als hulpverlener tegen in te gaan en ervoor te pleiten om toch meteen over te gaan tot rookstop. Dit zou indruisen tegen het principe van autonomie van de patiënt. Je loopt het risico het contact met de patiënt helemaal te verliezen.

Je kan als hulpverlener aanvaarden en erkennen dat dit misschien niet het juiste moment is om te stoppen met roken. Zorg er wel voor dat je aangeeft dat de patiënt op een later moment steeds bij jou of een andere hulpverlener terecht kan voor meer informatie als het juiste moment zich voordoet. Vermeld dit in het patiëntendossier zodat je tijdens een volgend consult kan terugkomen op de rookstatus van de patiënt.

Komt dit profiel niet overeen met jouw patiënt?

volgende
volgende